Handelsbetingelser


Definitioner:
Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Liuna.dk afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer. 
Liuna.dk anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles. 

Produktinformation:
På Liuna.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til helle@Liuna.dk eller du kan ringe til os på 26196202.

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor løbende forekomme prisændringer. Alle angivne priser er inklusive 25% moms. 

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Liuna.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Liuna.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Liuna.dk om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem køber og Liuna.dk er først indgået, når Liuna.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud. 

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til Nets i krypteret form (SSL) som det kun er dig og Nets der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra Liuna.dk. 

Vi modtager betaling med Dankort, E-Dankort, VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, American Express m.fl. Vi modtager også betaling via MobilePay samt ViaBill

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber. 

Reklamation:
Liuna.dk yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Vi gør opmærksom på, at der ikke ydes garanti på pailletter, sten, nitter og lignende. Fakturaen skal fremvises til Liuna.dk i forbindelse med anvendelse af reklamationen. Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har eller burde have opdaget manglen ske til Liuna.dk inden rimelig tid. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. 

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består. 

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Liuna.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Liuna.dk´s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Liuna.dk. Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Liuna.dk´s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. Liuna.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber. 

Fortrydelsesret, returnering og ombytning:

Som forbruger har du 14 dage til at meddele at du fortryder købet, regnet fra den dag du har modtaget ordren, og herefter 14 dage til at sende retur.


Der ydes 14 dages fortrydelsesret på produkter købt på Liuna.dk. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal man meddele os, at man fortryder købet indenfor de 14 dages fortrydelsesret. Herefter skal varen være afleveret til Post Danmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter fortrydelsesrettens udløb. Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af os ud fra en mulig salgsværdi, hvilket kan resultere i bortfald af dine rettigheder.
Alle produkter, der returneres til Liuna.dk skal være forsvarligt indpakket. Vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos os. Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren. Er der begået en fejl fra vores side betaler vi naturligvis forsendelsen. Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget. Varer der returneres som pakke uden omdeling modtages heller ikke. Vi anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til os. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted. Returadresse er følgende:

Junggaard Kidswear v/H J Hansen, Jernbanegade 15, DK-4690 Haslev.

Beløbet der returneres er de tilbagesendte varers værdi. Hvis hele den lagte ordre returneres vil også leveringsomkostningerne ved købet tilbagebetales. Har forbrugeren valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, vil disse ekstra omkostninger ikke blive returneret. Vi returnerer beløbet inden 7 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 22. Når du fortryder købet, vil beløbet blive krediteret til dit kort eller tilbagebetalt ved en overførsel til din bank.

Du kan få ombyttet dine varer. Du skal selv afholde returforsendelsen. Vi betaler for fremsendelsen af de nye produkter.

Forbehold for ændringer:
Liuna.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer. 

Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 1-3 dage. 

Misbrug:
Misbrug af Liuna.dk medfører politianmeldelse. 

Øvrige:
Cvr. nr. 28433263